Restauratie van de muurschilderingen, het vervolg

  • Bernice Crijns Cultural Heritage Agency of the Netherlands

Samenvatting

[No abstract available]

Referenties

Geschreven op basis van de tussentijdse verslagen door de kunsthistoricus (nadat Micha Leeflang een baan accepteerde bij Museum Catherijneconvent werd haar taak overgenomen door Liesbeth Zuidema) en de eigen verslaglegging door de RCE medewerkers n.a.v. bezoeken aan de kerk en de bijeenkomsten van de restauratiecommissie.

Dat protocol luidt als volgt: “Per object wordt de volgende procedure gevolgd:

1 Vooronderzoek archiefstukken door kunsthistoricus;

2 Foto’s van de nulsituatie;

3 Overleg met RDMZ [nu: RCE] over nulsituatie en voorstel plan van aanpak object; overeenstemming met RDMZ over plan van aanpak object;

4 Restauratie van het object in fasen: deelrestauraties waarbij na een periode van drie weken de stand van zaken wordt opgenomen en restauratie wordt beschreven;

5 Na 6 weken tussentijdse opname door RDMZ; overleg over verdere stappen;

6 Foto’s van elke handeling door restaurator;

7 Begeleiding en verslaglegging door kunsthistoricus;

8 Eindrapportage door kunsthistorica; afsluiting project door kunsthistorica, Stichting en RDMZ. Indien noodzakelijk en gewenst: per object kunnen bijsturingen van de algemene procedure worden besloten”.

Biografie auteur

Bernice Crijns, Cultural Heritage Agency of the Netherlands

Drs. B.E. Crijns voltooide de opleiding SRAL Maastricht als onderzoeker/ restaurator van geschilderde objecten en studeerde architectuurgeschiedenis aan de UVA. Zij is nu werkzaam als specialist kleur en schilderingen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Amersfoort.

Hoe te citeren
CRIJNS, Bernice. Restauratie van de muurschilderingen, het vervolg. Bulletin KNOB, [S.l.], p. 37-38, feb. 2010. ISSN 2589-3343. Beschikbaar op: <https://journals.open.tudelft.nl/knob/article/view/Crijns37>. Datum gebruik: 26 jan. 2021 doi: https://doi.org/10.7480/knob.109.2010.1.148.
Gepubliceerd
2010-02-01