##article.return## Functie en indeling van het Amsterdamse woonhuis aan de hand van een aantal zestiende-eeuwse boedelinventarissen Downloaden ##common.downloadPdf##