von der Dunk, Thomas H.. " Wat er staat is zelden Waterstaat. Overheidsbemoeienis bij de vormgeving van katholieke kerkgebouwen in Gelderland in het tweede kwart van de negentiende eeuw" Bulletin KNOB [Online], (1 februari 1992)