von der Dunk, Thomas H.. " Wat er staat is zelden Waterstaat. Overheidsbemoeienis bij de vormgeving van katholieke kerkgebouwen in Gelderland in het tweede kwart van de negentiende eeuw." Bulletin KNOB [Online], (1992): 1-14. Web. 20 sep. 2020