von der Dunk, T. 1992 feb 1. Wat er staat is zelden Waterstaat. Overheidsbemoeienis bij de vormgeving van katholieke kerkgebouwen in Gelderland in het tweede kwart van de negentiende eeuw. Bulletin KNOB. [Online] :