von der Dunk, T. (1992). Wat er staat is zelden Waterstaat. Overheidsbemoeienis bij de vormgeving van katholieke kerkgebouwen in Gelderland in het tweede kwart van de negentiende eeuw. Bulletin KNOB, , 1-14. doi:10.7480/knob.91.1992.1.469