van den Burg, Leo. " Zoeken naar een passend gebouw. Een reconstructie van de stedelijke inpassing van het Amsterdamse stadhuis op basis van de vroedschapsresoluties, 1639-1648" Bulletin KNOB [Online], (1 april 2009)