van den Burg, L. 2009 apr 1. Zoeken naar een passend gebouw. Een reconstructie van de stedelijke inpassing van het Amsterdamse stadhuis op basis van de vroedschapsresoluties, 1639-1648. Bulletin KNOB. [Online] :