van den Burg, L. (2009). Zoeken naar een passend gebouw. Een reconstructie van de stedelijke inpassing van het Amsterdamse stadhuis op basis van de vroedschapsresoluties, 1639-1648. Bulletin KNOB, , 58-71. doi:10.7480/knob.108.2009.2.155