de Vries, Dirk Jan. " Themanummer bouwen in de middeleeuwen" Bulletin KNOB [Online], (1 juni 2007)