Attema, Ypie. " Begraafplaatsen en kerkhoven - een stand van zaken" Bulletin KNOB [Online], (1 april 2003)