Surdèl, Steven. " Vitruvius in de middeleeuwen: een verkenning" Bulletin KNOB [Online], (1 april 1998)