Meischke, Ruud, EN Zantkuijl, Henk J.. " Een tekenboekje uit 1812 en 19de-eeuwse huisplattegronden" Bulletin KNOB [Online], (1 februari 2006)