Meischke, R., & Zantkuijl, H. (2006). Een tekenboekje uit 1812 en 19de-eeuwse huisplattegronden. Bulletin KNOB, , 15-22. doi:10.7480/knob.105.2006.1-2.189