Kamphuis, Jan, EN Emmens, Karel. " Het archief in hout en steen. Bouwhistorisch onderzoek in de praktijk" Bulletin KNOB [Online], (1 juli 1998)