Kamphuis, J., & Emmens, K. (1998). Het archief in hout en steen. Bouwhistorisch onderzoek in de praktijk. Bulletin KNOB, , 120-123. doi:10.7480/knob.97.1998.3-4.409