Bloemink, W. 2001 dec 1. De klokkentoren op het kerkhof. Bouwhistorisch onderzoek van de restanten van een laat-middeleeuwse klokkentoren bij de N.H. Kerk in 's-Heerenberg. Bulletin KNOB. [Online] :