Asselbergs, Fons. " Een KB kan worden ingetrokken" Bulletin KNOB [Online], (1 december 2006)