Willemstein, L. (2019). De herontdekking van de negentiende-eeuwse buitenkleuren van de vesting Naarden. Bulletin KNOB, , 32-43. doi:10.7480/knob.118.2019.2.3851