de Winter, Jan-Willem. " Gehavende steden. De krimp van middeleeuwse havensteden in Zeeland van de zestiende tot en met de negentiende eeuw" Bulletin KNOB [Online], (1 december 2016)