Van Doesburg, Pepijn. " Steenhouwersmerken opnieuw beschouwd: Steenhouwers en fabrieksrekeningen van de Dom in Utrecht" Bulletin KNOB [Online], (1 december 2017)