de Vries, Dirk. " Een vertekend beeld? Opnieuw de toeschrijving van de dolhuisvrouw" Bulletin KNOB [Online], (1 september 2017)