de Vries, D. 2017 sep 1. Een vertekend beeld? Opnieuw de toeschrijving van de dolhuisvrouw. Bulletin KNOB. [Online] :