Berkhout, L. 2017 jun 1. Jan van der Groen, hovenier van de Prins van Oranje. Nieuwe archiefgegevens over zijn leven. Bulletin KNOB. [Online] :