Walda, Minke. " 'Daar het amoveren van gebouwen in deze dagen zo algemeen is'. Het stedelijk beleid inzake krimp in Hoorn en Enkhuizen in de lange achttiende eeuw" Bulletin KNOB [Online], (1 december 2016)