Schmidt, F. 2016 jun 1. Het winkellandschap van Amsterdam. Stedelijk structuur en winkelbedrijf in de vroegmoderne en moderne tijd, 1550-2000. Bulletin KNOB. [Online] :