van Tussenbroek, Gabri. " Functie en indeling van het Amsterdamse woonhuis aan de hand van een aantal zestiende-eeuwse boedelinventarissen" Bulletin KNOB [Online], (1 september 2016)