van Tussenbroek, G. 2016 sep 1. Functie en indeling van het Amsterdamse woonhuis aan de hand van een aantal zestiende-eeuwse boedelinventarissen. Bulletin KNOB. [Online] :