van Tussenbroek, G. (2016). Functie en indeling van het Amsterdamse woonhuis aan de hand van een aantal zestiende-eeuwse boedelinventarissen. Bulletin KNOB, , 113-131. doi:10.7480/knob.115.2016.3.1402