Het Bulletin KNOB in/en het Engels

2019-09-12

Vanaf september 2019 worden artikelen uit het Bulletin ook in het Engels gepubliceerd, online in open access. Publicatie in het Engels geeft het Bulletin internationaal meer bekendheid en sluit aan bij de internationale wetenschappelijke standaard.

Als voorbeeld heeft de redactie een aantal artikelen uit voorgaande jaargangen geselecteerd voor publicatie in het Engels*; deze zijn representatief voor de inhoud van het Bulletin en hebben een internationale reikwijdte. In vervolg hierop wordt aan alle auteurs die vanaf 2019 in het Bulletin publiceren de mogelijkheid geboden hun artikel ook in het Engels aan te bieden voor publicatie online.

De KNOB geeft het Bulletin KNOB sinds 1899 uit. In binnen- en buitenland geniet het tijdschrift al meer dan honderd jaar aanzien in het veld van ruimtelijk erfgoed. De redactie blijft dan ook uitzien naar kopij ter verrijking en verdieping van de kennis op de brede terreinen van architectuur- en bouwgeschiedenis, stedenbouwgeschiedenis, cultuurlandschap en monumenten, in verleden en heden, maar ook met een blik op de toekomst. De Engelse vertaling kan hiervoor een extra stimulans bieden.

*Lees nu de eerste artikelen van het Bulletin KNOB in het Engels:

Marie-Thérèse van Thoor, ‘The Restorations of the Rietveld Schröder House. A reflection’, Bulletin KNOB 118 (2019), 2, 15-31.

Gabri van Tussenbroek, ‘Cornelis Ryckwaert (c. 1635-†1693), Architect in Brandenburg. Export of Dutch Architecture in the Seventeenth Century?’, Bulletin KNOB 118 (2019), 1, 1-17.

Jaap Evert Abrahamse and Hendrik Feiken, ‘Drifting Peatlands and Subterranean Forests. Nicolaas Witsen, The Landscape around Amsterdam and the Basic Principles of Modern Geology’, Bulletin KNOB 118 (2019), 1, 33-54.

Frans Grijzenhout, ‘Vermeer’s The Little Street Revisited’, Bulletin KNOB 117 (2018), 1, 1-13.

Gabri van Tussenbroek, ‘”The Driest Wainscots You are Able to Obtain.” The Differentiated Dutch Timber Market before 1800 and the Correlation between Supply, Demand and Application, Bulletin KNOB 114 (2015), 3, 170-185.