Redactie

Hoofdredactie

Dr. Kees Somer (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Redactie

Dr. Jaap Evert Abrahamse (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Dr. Christian Betram (Universiteit van Amsterdam)
Dr. Noor Mens
Dr.ing. Steffen Nijhuis (Technische Universiteit Delft)
Dr. Freek Schmidt (Vrije Universiteit Amsterdam)
Prof. Dr. Ir. Lara Schrijver (Universiteit Antwerpen)
Prof.dr. Gabri van Tussenbroek (Monumenten en Archeologie Amsterdam/Universiteit van Amsterdam)

Eindredactie

Els Brinkman

Vertaling

Robyn de Jong-Dalziel