(1)
Hooimeijer, F. .; Kuzniecow Bacchin, T.; Kothuis , B. . Longue Durée. JDU 2022, 04-11.