Van Bouwstenen naar Smart City: wat er geleerd kan worden van Nederlandse Smart City-initiatieven

  • Matthijs Duenk Hogeschool Van Hall Larenstein
  • Dianne Scholte Hogeschool Van Hall Larenstein

Abstract

De term ‘Smart City’ wordt steeds vaker genoemd als oplossing voor klimaat- en verstedelijkingsproblemen. Veel lokale overheden weten echter niet wat zij concreet kunnen doen om hun eigen Smart City-initiatief te ontwikkelen. In het onderzoek ‘Van Bouwstenen naar Smart City’ is onderzocht wat voor lokale overheden de bouwstenen zijn voor een succesvol proces tot de ontwikkeling van Smart City-initiatieven. Met behulp van een viertal Smart City-initiatieven in Nederland en gesprekken met betrokken partijen is gekomen tot vijftien ‘bouwstenen’ die lokale overheden concreet kunnen helpen bij de ontwikkeling van hun eigen Smart City-initiatief.

How to Cite
DUENK, Matthijs; SCHOLTE, Dianne. Van Bouwstenen naar Smart City: wat er geleerd kan worden van Nederlandse Smart City-initiatieven. Student Undergraduate Research E-journal!, [S.l.], v. 4, nov. 2018. ISSN 2468-0443. Available at: <https://journals.open.tudelft.nl/sure/article/view/2826>. Date accessed: 18 feb. 2020. doi: https://doi.org/10.25609/sure.v4.2826.
Published
2018-11-09