Triage van pijn op de borst klachten bij de huisartsenpost Arnhem, een mixed methods onderzoek

  • Monique Vaneker Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Nina Drijfholt Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Abstract

De toepassing van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) bij patiënten met pijn op de borst staat ter discussie. Triagisten op de huisartsenpost (HAP) kunnen initiële triagecodes op- of afschalen. Uit deze studie blijkt dat 33,1% van de initiële U1’s (levensbedreigend zieke patiënten) zijn afgeschaald. Overtriage lijkt hierdoor te existeren. Beïnvloedende factoren voor aanpassing van initiële triagecodes zijn te categoriseren in triagist specifieke, NTS specifieke, patiënt specifieke en organisatorische factoren. Ervaring en onderbuikgevoel werden frequent aangedragen als reden tot aanpassing. Daarnaast bleek de NTS onvoldoende toepasbaar bij een atypische klachtenpresentatie. Gestandaardiseerde werkafspraken omtrent aanpassing van triagecodes zijn aan te bevelen.

How to Cite
VANEKER, Monique; DRIJFHOLT, Nina. Triage van pijn op de borst klachten bij de huisartsenpost Arnhem, een mixed methods onderzoek. Student Undergraduate Research E-journal!, [S.l.], v. 4, nov. 2018. ISSN 2468-0443. Available at: <https://journals.open.tudelft.nl/sure/article/view/2802>. Date accessed: 18 feb. 2020. doi: https://doi.org/10.25609/sure.v4.2802.
Published
2018-11-13