Het aanleren van ergonomisch handelen is geen gespreid bedje

  • Hanneke van Nistelrooij Fontys Hogeschool Tilburg

Abstract

Het merendeel van de tweedejaars Helpende studenten (n=6) van de pilotopleiding Dienstverlening ROC de
Leijgraaf, handelt niet ergonomisch bij de vaardigheid ‘bed opmaken met zorgvrager erin’. Uit verkennend
onderzoek blijkt onder andere dat er in lichte mate sprake is van kennistekort, maar ook dat ergonomie niet
expliciet getoetst wordt. Uit interviews met studenten werd duidelijk dat zij behoefte hebben aan meer uitleg,
directe feedback en een duidelijk voorbeeld. Als verbeteracties zijn hiervoor een lessenreeks en
videomateriaal ingezet. Conclusie: Een theorieles en videomateriaal, in combinatie met een actieve werkvorm met spelelement is nodig om de studenten het ergonomisch handelen aan te leren.

How to Cite
NISTELROOIJ, Hanneke van. Het aanleren van ergonomisch handelen is geen gespreid bedje. Student Undergraduate Research E-journal!, [S.l.], v. 3, p. 135-138, dec. 2017. ISSN 2468-0443. Available at: <https://journals.open.tudelft.nl/index.php/sure/article/view/2545>. Date accessed: 22 may 2019. doi: https://doi.org/10.25609/sure.v3.2545.
Published
2017-12-05