Rechtsbescherming door de informatiebeschikking

  • Marieke Buijs Erasmus Universiteit Rotterdam

Abstract

De informatiebeschikking uit artikel 52a Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (hierna te noemen: AWR) is sinds 1 juli 2011 een feit. Het belangrijkste doel van deze regeling was om de rechtsbescherming voor de belastingplichtige te verbeteren binnen het stelsel van de informatieverplichting. De vraag is, zes jaar
later, of inderdaad te spreken is van een verbeterde rechtspositie.

How to Cite
BUIJS, Marieke. Rechtsbescherming door de informatiebeschikking. Student Undergraduate Research E-journal!, [S.l.], v. 3, p. 15-18, dec. 2017. ISSN 2468-0443. Available at: <https://journals.open.tudelft.nl/index.php/sure/article/view/2515>. Date accessed: 24 may 2019. doi: https://doi.org/10.25609/sure.v3.2515.
Published
2017-12-05