Jong, Simon. "Het verband tussen religie en interetnische solidariteit" Student Undergraduate Research E-journal! [Online], Volume 3(5 December 2017)