Voorwoord

  • Henk Engel

Abstract

OverHolland is een uitgave van de afdeling Architectuur van de faculteit Bouwkunde, TU Delft. Het is de bedoeling van de redactie om per jaar twee cahiers te doen verschijnen. Het veld van architectonisch onderzoek dat in deze reeks aan de orde wordt gesteld, betreft zowel het typologisch en morfologisch stadsonderzoek als het vraagstuk van architectonische interventies in de context van de Hollandse steden. Het eerste cahier is een verkenning van de problematiek en doet verslag van de conferentie ‘Transfor-mers of the European city’, met bijdragen van de architecten Jo Coenen, Alberto Ferlenga, Hans Kollhoff en Bob van Reeth.

 

How to Cite
ENGEL, Henk. Voorwoord. OverHolland, [S.l.], p. 1-2, june 2005. ISSN 1574-3160. Available at: <https://journals.open.tudelft.nl/overholland/article/view/1571>. Date accessed: 16 july 2020. doi: https://doi.org/10.7480/overholland.2005.1.1571.
Published
2005-06-01