van Duin, Leen. " Interview with bOb van Reeth" OverHolland [Online], (1 June 2008)