Gramsbergen, Esther. " Verborgen Amsterdam: het Binnengasthuis en de transformatie van de voormalige kloosterterreinen na de Alteratie" OverHolland [Online], (1 December 2007)