Gramsbergen, E. 2007 Dec 1. Verborgen Amsterdam: het Binnengasthuis en de transformatie van de voormalige kloosterterreinen na de Alteratie. OverHolland. [Online] :