Cavallo, Roberto. " Het spoorwegstation: van monument naar multifunctionele terminal; Het geval van het Amsterdamse Centraal Station" OverHolland [Online], (1 December 2006)