Taverne, Ed. " Kan het erfgoed de ruimtelijke ordening redden?" OverHolland [Online], (1 December 2005)