Taverne, Ed. " Kan het erfgoed de ruimtelijke ordening redden?." OverHolland [Online], (2005): 107-110. Web. 27 Jan. 2020