Taverne, E. (2005). Kan het erfgoed de ruimtelijke ordening redden?. OverHolland, , 107-110. doi:10.7480/overholland.2005.2.1581