Durable past - sustainable future; Heritage-based design; Designing from Heritage. Strategies for Conservation and Conversion

  • Irmgard van Koningsbruggen

Samenvatting

Met zijn oratie De kunst van het versmelten gaf hoogleraar restauratie Jo Coenen in 2004 een nieuwe richting aan de leerstoel restauratie aan de Technische Universiteit in Delft. Hij beoogde architecten meer historische besef bij te brengen en meer gevoel voor continuïteit.
Daarmee bouwde hij voort op de weg van zijn voorgangers C.L. Temminck-Groll, de eerste hoogleraar van deze specialisatie bij de faculteit Bouwkunde in 1973, en F. van Voorden, die een meer contextuele omgang met monumenten bepleitte. Coenen gaf het onderwijs een andere wending: restauratie was slechts een van de opties voor de toekomst van het verleden, dat ook om ontwikkeling vroeg. Ontwerpers moesten (in) monumenten kunnen Modificeren, Interveniëren en Transformeren, want oud en nieuw stonden niet tegenover
elkaar.
De opleidingsnaam vanaf 2004, ‘rMIT ’, weerspiegelde deze koers van versmelten. De ontwerpopgave werd verbonden met onderzoek van de cultuurhistorische waarde van gebouw en omgeving en met dat van technologiespecialisten die zich concentreren op materialen (en hun schade), duurzaamheid en energietransitie. Dit leidde tot de drie leerstoelgebieden Design, Cultural Value en Technology en de huidige naam voor deze masteropleiding: Heritage & Architecture. In een gelijkbenige ‘leerstoeldriehoek’ werd de versmelting verbeeld.

Hoe te citeren
VAN KONINGSBRUGGEN, Irmgard. Durable past - sustainable future; Heritage-based design; Designing from Heritage. Strategies for Conservation and Conversion. Bulletin KNOB, [S.l.], p. 123-126, juni 2018. ISSN 2589-3343. Beschikbaar op: <https://journals.open.tudelft.nl/index.php/knob/article/view/2457>. Datum gebruik: 17 nov. 2018 doi: https://doi.org/10.7480/knob.117.2018.2.2457.
Gepubliceerd
2018-06-01