Landschapsbiografie van de Drentsche Aa & Landschapsvisie 2.0 Drentsche Aa

  • Hans Renes Universiteit Utrecht

Samenvatting

(…) De langetermijngeschiedenis van een gebied is nauwelijks meer door een enkele auteur te schrijven. De Landschapsbiografie van de Drentsche Aa is dan ook het werk van een reeks van auteurs: fysisch-geografen, ecologen, archeologen en historisch-geografen. Het boek geeft een overzicht van de landschapsgeschiedenis, beginnend bij het natuurlijke landschap en vervolgens chronologisch van de oudste bewoners tot heden. Het deel over het esdorpenlandschap is verdeeld in hoofdstukken over de dorpen en boerderijen, de essen, de beekdalen, de heidevelden en de bossen. In de hoofdstukken over het moderne landschap komen de ruimtelijke ordening, het toerisme, de veranderingen in de landbouw en het natuurbeheer aan bod. In tussenhoofdstukken komen individuele bewoners en betrokkenen aan het woord. Het resultaat is een volumineus, prachtig geïllustreerd en zeer leesbaar boek. Alles wordt uit de kast gehaald om het verhaal zo helder mogelijk te brengen: oude en moderne kaarten, digitale terreinmodellen, artistieke reconstructies, oude en recente foto’s, archiefstukken enzovoort. Dat het boek in een behoefte voorziet, blijkt uit de tweede druk die in 2016 verscheen. (…) 

De landschapsarchitect van dienst is niet de eerste de beste. Berno Strootman is bekend door zijn liefdevolle en goed onderbouwde plannen voor historische landschappen en is, getuige zijn recente benoeming tot Rijksadviseur, iemand die ook in zijn eigen discipline in hoog aanzien staat. Na het uitkomen van de Landschapsbiografie van de Drentsche Aa kreeg hij opdracht om zijn oudere Landschapsvisie voor de Drentsche Aa uit 2004 te actualiseren. Bij het samenstellen van de nieuwe landschapsvisie hebben bewoners, ondernemers (vooral landbouwers), studenten en externe deskundigen meegedacht. Het resultaat is de Landschapsvisie 2.0, die door de gebruikte zuurstokkleuren al even eenvoudig in de boekenkast is terug te vinden als de vuistdikke Landschapsbiografie.
Vergelijking van de oude met de nieuwe Landschapsvisie toont enerzijds veel overeenkomsten, maar laat anderzijds ook de verbeterde kennisstand zien. De nadruk ligt, net als in de oude Landschapsvisie, op de drie belangrijkste landschapseenheden: beekdalen, essen en velden. De visie biedt aanknopingspunten om die gebieden, die elk hun eigen kenmerken hebben, beter herkenbaar en beleefbaar te maken. Daar naast worden historische objecten beter ingepast en bevat de visie een groot aantal ideeën voor afzonderlijke plekken, soms ook voor rehabilitatie van plekken die aan eigen karakter hebben ingeboet.

Hoe te citeren
RENES, Hans. Landschapsbiografie van de Drentsche Aa & Landschapsvisie 2.0 Drentsche Aa. Bulletin KNOB, [S.l.], p. 150-153, sep. 2017. ISSN 2589-3343. Beschikbaar op: <https://journals.open.tudelft.nl/index.php/knob/article/view/1851>. Datum gebruik: 17 nov. 2018 doi: https://doi.org/10.7480/knob.116.2017.3.1851.
Gepubliceerd
2017-09-01