van der Laarse, R. 2010 okt 1. Koninklijk erfgoed van het verlies. Het Haagse Willemsparkhof in negentiende-eeuwse Europese context. Bulletin KNOB. [Online] :