van der Laarse, R. (2010). Koninklijk erfgoed van het verlies. Het Haagse Willemsparkhof in negentiende-eeuwse Europese context. Bulletin KNOB, , 172-189. doi:10.7480/knob.109.2010.5.75