van der Laarse, Rob. " Ten geleide: Twee eeuwen koninklijke paleizen" Bulletin KNOB [Online], (1 oktober 2010)